Odborný rada (právník) v oddělení sporných a schvalovacích řízení

Energetický regulační úřad
  • Odborný rada,Rada
  • Jihlava
  • 11.5.2024
  • 30 780 Kč
  • Částečný úvazek
rozhodování spotřebitelských sporů v působnosti ERÚ podle § 17 odst. 7 písm. e) energetického zákona,
rozhodování dalších sporů v energetice v působnosti ERÚ podle § 17 odst. 7 písm. a) až c) energetického zákona,
schvalování dokumentů předkládaných ERÚ podle § 17 odst. 7 písm. g) energetického zákona,
vyřizování další agendy související s ochranou spotřebitele v působnosti ERÚ.

Kontakt: Procházková Gabriela
Email: gabriela.prochazkova@eru.cz
Telefon: 564 578 689