Vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví

Kraj Vysočina
  • Vedoucí oddělení
  • Jihlava
  • 11.5.2024
  • 27 250 Kč - 40 120 Kč
  • Plný úvazek
požadujeme:
o vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ekonomického zaměření
o výbornou znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
o znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně prováděcí vyhlášky a kontrolního řádu)
o znalost legislativy upravující činnost územních samosprávných celků, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
o manažerské schopnosti, schopnost vedení kolektivu, motivace, podpory a manažerské kontroly zaměstnanců
o vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost týmové práce
o dobré komunikační dovednosti
o schopnost systémové práce a řešení problémů
o koncepční, analytické, logické a tvůrčí myšlení
o schopnost rychle se učit
o výbornou znalost běžného kancelářského software
o orientaci ve fungování a hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky
o řidičské oprávnění skupiny "B", schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
o znalost účetní legislativy příspěvkových organizací a územních samosprávných celků
o znalost problematiky řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů EU
o zkušenosti z oblasti veřejné správy
o orientace v posuzování investičních záměrů
o orientace v oblasti ICT

nabízíme:
o perspektivní pozici
o zázemí stabilní organizace
o pracovní poměr na dobu neurčitou
o zahájení pracovního poměru možné od 1. 7. 2024
o plný pracovní úvazek
o 12. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
o odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
o trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
o vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Reagovat na toto výběrové řízení můžete nejdéle do 7. 6. 2024 do 12.00 hod. Bližší informace najdete na https://www.kr-vysocina.cz/chci-pracovat-pro-kraj-vysocina/ds-305126/p1=122716.


Kontakt: Hanáková Kosourová Ivana
Email: kosourova.i@kr-vysocina.cz
Telefon: 564 602 107