Pracovník v sociálních službách (pečovatelka)

Městská část Praha 21
  • Pečovatel,Pečovatelka,Pracovník v sociálních službách
  • Praha
  • 14.5.2024
  • 20 130 Kč - 29 520 Kč
  • Plný úvazek
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29.5.2024 do 14:00 hodin na adresu. Kazdová Vladimíra, tel.: 281 012 918 nebo 770 313 114, e-mail: vladimira.kazdova@praha21.cz
Kdo nahlásil: Kazdová Vladimíra, tel.: 281 012 918 nebo 770 313 114 (8:00 - 14:30), e-mail: vladimira.kazdova@praha21.cz

náplň práce: provádění pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými obtížemi a komplexní péče o jejich domácnost, sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách), řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.
požadované znalosti: akreditovaný kvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách“ výhodou. Podmínku kvalifikačního kurzu je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání, není-li splněna výjimka pro kterou se absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu nevyžaduje, a to ve smyslu § 116 odst. 5 písm. c) zákona č. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
další schopnosti: spolehlivost, flexibilita, přesnost, dobré komunikační schopnosti, průkaz skupiny „B“, fyzická zdatnost.

Zaměstnanecké výhody:
5 týdnů dovolené, 5 dnů „sick days“, plně hrazené stravenky 116,- Kč, osobní konto zaměstnance ve výši až 15 000.- Kč ročně, příspěvek 500,- Kč na penzijní připojištění měsíčně

Kontakt: Kazdová Vladimíra
Email: vladimira.kazdova@praha21.cz
Telefon: 281 012 918 nebo 770 313 114