Senior buyer/seniorní nákupčí

Arelion Czech Republic a.s.
  • Nákupčí
  • Praha
  • 16.5.2024
  • 75 000 Kč
  • Plný úvazek
Schagerer Milan Mgr., e-mail: schagerer@akschagerer.cz

Senior nákupčí je samostatný pracovník, který je podřízen vedoucímu oddělení EMEA Carrier & Colocation Procurement; náplň práce: Účastnit se podle potřeby pravidelných schůzek k hodnocení výkonnosti dodavatelů; Přezkoumání stávající situace dodavatelů a dosažení lepší kupní pozice prostřednictvím konsolidace a optimalizace; Sledování trendů na trhu, produktů na trhu a jejich dosahu; Podporovat hodnocení dodavatelů, výběr a odpovídající vstup nových dodavatelů; Definovat poptávku a portfolio se zúčastněnými stranami a managerem týmu; Řídit vztahy s klíčovými dodavateli včetně; Výsledky výkonnosti dodavatele.; Hodnocení due diligence.; Vedení vývoje dodavatelů při implementaci plánů nápravných opatření.; Vyjednávání s vybranými dodavateli, analýza potenciálních možností zlepšení ceníku a opětovné vyjednávání s cílem snížit náklady.; Analyzovat a definovat nedostatky v MSA a potřebná zlepšení, vest implementaci smluv a řídit dodržování smluv spolu s právním a produktovým oddělením.; Podpora při implementaci a kontrole seznamu preferovaných dodavatelů.; Řízení a správa všech strategických RFI, RFQ a RFP.;Obchodní vyjednávání o nových a stávajících kolokačních prostorách. Denní transakce: Odpovědnost za páteřní a infrastrukturní nabídky v rámci schváleného standardního portfolia a regionu.; Zodpovídá za nabídky vnitropodnikové kabeláže (prostřednictvím pevného ceníku v SalesForce) pro schválená kolokační zařízení.; Zodpovědnost za obchodní jednání o nových kolokačních prostorách a za nové vyjednávání stávajících obchodních podmínek.; Ověřovat věrohodnost požadavků, definovat a získavat chybějící informace.; Vyjednávat o cenách s vybraným dodavatelem a nebo s dodavatelem z užšího výběru.; Připravuje a zajišťuje kupní objednávky (PO) prostřednictvím SalesForce pro výše uvedené oblasti.; Požaduje a připravuje formuláře objednávek služeb (SOF) pro dodavatele (obchodní hledisko bez demarkačních bodů a lokálních kontaktů.; Předává PO a SOF dodavateli pro zadání objednávky.; Objednává změny smluv/upgrady, downgrady, obnovy a B-shifts.; Hlavní kontakt s dodavateli třetích stran v obchodních záležitostech.;Poskytuje další podporu při zrychlených/eskalovaných nabídkách a dodávkách podle potřeby.; Zpracování objednávek na demontáž na konci platnosti smlouvy.; Řídit obnovování smluv na konci smluv na dobu určitou (zlepšování nákladů).; Zajistit, aby inventář třetích stran byl vždy správný a platný.; Správa sporů o faktury s dodavateli.; Redukce administrativního úsilí správnou kontrolou, porovnáním a autorizací faktur prostřednictvím příslušné softwarové aplikace; Jazykové schopnosti: plynná angličtina a francouzština (písemný i ústní projev)
Senior Buyer is an individual contributor reporting to Head of EMEA Carrier & Colocation Procurement; Responsbibilities: To be involved in regular supplier performance review meetings as required; Review existing supplier situation and achieve better buying position through consolidation and optimization.; Keep up to date with market trends and supplier products and reach; Support the supplier evaluation, selection and corresponding entry of new suppliers; Define demand and portfolio with stakeholders and team manager; Manage key supplier relationships including; Supplier performance results; Due Diligence evaluation; Lead vendor development in implementation of corrective actions plans; Negotiations with selected vendors, analyze potential price list improvement opportunities and re-negotiations to reduce cost,; Analyze and define MSA gaps and needed improvements, lead Contract implementation and drive Contract Compliance alongside with legal and product department; To support with the implementation and control of preferred supplier list; Driving and managing all strategic RFIs, RFQs and RFPs; Commercial negotiation of new and existing colocation premises Day to Day Transactional: Responsible for backbone and Infra quotes within approved standa

Kontakt: Schagerer Milan
Email: schagerer@akschagerer.cz