Referent/ka odboru životního prostředí a dopravy – silniční správní úřad úmč praha 21

Městská část Praha 21
  • Referent
  • Praha
  • 14.5.2024
  • 23 390 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24. 5. 2024 do 12:00 hodin na adresu. Kazdová Vladimíra, tel.: 281 012 918 nebo 770 313 114 (8:00 - 14:30), e-mail: vladimira.kazdova@praha21.cz

Výkon státní správy na komunikační síti MČ Praha, vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, stanovuje instalaci dopravního značení a ve spolupráci s Policií ČR - DI řeší dopravní situace na území MČ P 21. Provádí státní odborný dozor nad stavem místních komunikací obvodního charakteru, posuzuje studie a projektové dokumentace z pohledu dopravní problematiky pro účely územního či stavebního řízení, spolupracuje s příslušnými orgány v otázkách rozvoje a plnění přepravních požadavků v oblasti MHD. Řeší poruchy inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, vede správní řízení ve věci fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob, stanovuje správní poplatky, podílí se na plnění dalších úkolů úřadu.
požadované znalosti: orientace ve státní správě, správní řád.

Zaměstnanecké výhody: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů „sick days“, plně hrazené stravenky 116,- Kč, osobní konto zaměstnance ve výši 15 000.- Kč, příspěvek 500,- Kč na penzijní připojištění měsíčně

Kontakt: Kazdová Vladimíra
Email: vladimira.kazdova@praha21.cz
Telefon: 281 012 918 nebo 770 313 114