úřednice/úředník odboru sociálních věcí - veřejné opatrovnictví/sociální práce

Město Sokolov
  • Úředník
  • Sokolov
  • 13.5.2024
  • 26 390 Kč - 37 370 Kč
  • Plný úvazek
Výkon veřejného opatrovnictví a výkon sociální práce s dospělým klientem v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o práci s osobami v krizových situacích, poskytování sociálního poradenství, vyhledávání a navazování kontaktu s potencionálním klientem v jeho přirozeném prostředí pomocí depistáže. Koordinace poskytování sociálních služeb u klienta a realizace činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi v rámci celého území obce s rozšířenou působností.

Pružná pracovní doba, sociální fond, stravenky.

Ukončené vzdělání odpovídající kvalifikaci pro výkon práce sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem. Řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič).

Přihlášky do výběrového řízení nejpozději 27.5.2024. Kontaktní osoba: Miluše Bartošová, DiS., tel: 354 228 153

Kontakt: Bartošová Miluše
Email: miluse.bartosova@mu-sokolov.cz
Telefon: 354 228 153