Odborný/vrchní referent / odborná/vrchní referentka v oddělení vyměřovacím ii (270488)

Generální finanční ředitelství
  • Referent,Referentka,Vrchní referent,Vrchní
  • Náchod
  • 13.5.2024
  • 21 710 Kč - 31 820 Kč
  • Částečný úvazek
SLUŽEBNÍ POMĚR na dobu neurčitou, pružná pracovní doba. Nástup 1. července 2024.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Platové podmínky:
- platový tarif v rozmezí od 21.710 Kč do 31.820 Kč podle délky započitatelné praxe a míry jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
- osobní příplatek od 1.591 Kč do 4.773 Kč,
- zvláštní příplatek ve výši 2.150 Kč podle § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., a služebního předpisu GŘ č. 2/2017,
- možnost výkonnostních a cílových odměn.

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:
- zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění,
- zajišťuje správu více druhů daní u přidělených daňových subjektů, tj. zpracovává daňová tvrzení, stanovuje správnou výši daňových povinností, provádí potřebná šetření,
- vyrozumívá daňový subjekt o nedoplatku, zpracovává výkazy nedoplatků a předává je k vymáhání,
- v rozsahu své působnosti vydává rozhodnutí při správě daní, vyřizuje opravné a dozorčí prostředky, vyřizuje žádosti o prominutí příslušenství daně a provádí vyhledávací činnost a místní šetření,
- provádí postupy k odstranění pochybností,
- předepisuje příslušenství daní, ukládá pokuty a provádí k tomu potřebné úkony a postupy,
- výkon služby spočívající v rozhodování v daňovém a správním řízení.

Mezi další požadavky patří zejména: ochota učit se novým věcem; pečlivost, důslednost; schopnost analytického a logického myšlení; komunikativnost, flexibilita; ŘP skupiny B výhodou.

Zaměstnanecké výhody: 25 dnů dovolené, 5 dnů volna z důvodu zdravotní indispozice a další zaměstnanecké benefity.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 24. 5. 2024 dle postupu uvedeného na stránkách Finanční správy.

Bližší informace poskytne: Ing. Lenka Prokopová, tel.: +420 491 418 301, e-mail: lenka.prokopova@fs.mfcr.cz

Kontakt: Prokopová Lenka
Email: lenka.prokopova@fs.mfcr.cz
Telefon: 491 481 301