údržbář/ka v odboru technickém

Město Česká Lípa
  • Údržbář
  • Česká Lípa
  • 13.5.2024
  • 21 750 Kč
  • Plný úvazek
Charakteristika pracovního místa: celoroční údržba veřejných prostranství vč. údržby budov městského úřadu s využitím ručního nářadí a mechanizačních prostředků. Manipulace s odpadovými nádobami a těžkými břemeny v rámci zákonné úpravy. Drobné zámečnické práce, natěračské práce, sekání trávy, úklid kontejnerových stání, obsluha kotlů, stěhování nábytku apod.
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové zařazení a platové podmínky: 4. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (21 750 Kč), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu: ihned, popř. dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou (po dobu jednoho roku) s možností prodloužení na dobu neurčitou
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
- střední vzdělání (vyučení)
- časová flexibilita
- schopnost samostatné i týmové práce, odpovědnost, pečlivost, zručnost
Výhodou:
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
- praxe s prací se sekačkami, křovinořezy, motorovými pilami, sněžnými frézami apod.
- průkaz odborné kvalifikace v elektrotechnice dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 5 sick days, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na doplňkové penzijní spoření a další bonusy pro zaměstnance
Náležitosti písemné přihlášky: jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 24.5.2024
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Údržbář" zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně Městského úřadu Česká Lípa
Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Česká Lípa: bkfbe3p. Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny podatelna@mucl.cz, a to pouze v případě, že je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). U obou způsobů elektronického podání je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.
Písemnosti připojené k přihlášce si mohou uchazeči vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení v oddělení personalistiky a mezd. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté dokumenty skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.Kontakt: Pilařová Markéta
Telefon: 487881178, pilarova@mucl.cz