Strážník/strážnice městské policie

Město Jeseník
  • Jeseník
  • 22.5.2024
  • 20 130 Kč - 29 520 Kč
  • Plný úvazek
První kontakt písemný, výběrové řízení.

Předpoklady podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
- občan České republiky
- bezúhonnost v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.
- spolehlivost v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.
- zdravotní způsobilost v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

Požadavky:
- ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
- všeobecná znalost právních předpisů souvisejících s vykonávanou činností strážníka obecní policie
- znalost práce na PC (MS Office, internet)
- řidičský průkaz skupiny "B"
- časová flexibilita
- komunikační dovednosti, zodpovědnost, odolnost vůči stresu
- schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů


Požadované doklady:
- přihláška do výběrového řízení (vzor na www.jesenik.org v sekci Volná místa)
- strukturovaný profesní životopis
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- čestné prohlášení o spolehlivosti podle § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Povinné náležitosti přihlášky (vzor na www.jesenik.org v sekci Volná místa)
- jméno, příjmení a titul uchazeče/ky
- datum narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- doručovací adresa
- kontaktní telefon nebo e-mail
- datum a podpis uchazeče

Informace o pracovním místě:
- 8. platová třída (platový stupeň podle délky započitatelné praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě); strážník čekatel 5. platová třída
- místo výkonu práce: město Jeseník
- plný pracovní úvazek
- pracovní poměr na dobu určitou 1 roku, poté možnost prodloužení na dobu neurčitou
- předpokládaný termín nástupu: 01.07.2024 (dohoda možná)

Kontaktní osoba:
- Mgr. Bc. Martin Novotný, ředitel MP Jeseník, tel.: 702259619

Doručení přihlášky:
Písemné přihlášky se všemi požadovanými dokumenty zasílejte na adresu: Městská policie Jeseník, Pasáž Slovan, Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na Městskou policii Jeseník, Pasáž Slovan, Palackého 1341/2 tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek - 03.06.2024.
Zalepenou obálku výrazně označte heslem: "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na strážníka MP Jeseník".

Úplné znění inzerátu uchazeči naleznou na webových stránkách města: www.jesenik.org v sekci Volná místa


Kontakt: Novotný Martin
Telefon: 702 259 619