Vedoucí správy majetku

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
  • Liberec
  • 2.7.2024
  • 47 000 Kč
  • Plný úvazek
Místo výkonu práce: Krajská správa silnic Libereckého kraje, pracoviště Liberec
Platové zařazení:
- 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., s možností dalšího růstu
- platový stupeň dle praxe a dosaženého vzdělání
- osobní ohodnocení a příplatek za vedení
- odměny jako nenároková platová složka dle dosažených pracovních výsledků
- zaměstnanecké benefity, 3 dny indispozice, 25 dnů dovolené
Kvalifikační předpoklady: VOV/VŠ vzdělání
Charakteristika vykonávané činnosti:
- řídí a zodpovídá za úsek správy majetku
- provádí a připravuje majetkové operace s pozemky ve správě organizace (prodej, koupě, směny, věcná břemena) v programu FAMA a činí úkony s tímto související
- komunikuje v majetkosprávní oblasti s územně technickou správou a s investičním oddělením organizace
- spolupracuje s odborem silničního hospodářství, s odborem investic a správy nemovitého majetku KÚLK, zejména v oblasti majetkových operací s pozemky
- je kontaktní osobou mezi organizací a místně příslušnými katastrálními úřady
- vyřizuje správní záležitosti začleňování nebo vyřazování silnic do silniční sítě
- zpracovává nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčkách a další typy smluv dle potřeb organizace
Jiné požadavky:
- praxe v oboru majetkové správy a znalost činnosti katastrálních úřadů
- řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
Předpokládaný termín nástupu: od listopadu 2024 dle dohody
Způsob podání přihlášky:
- písemně na adresu Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., personální oddělení
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
- elektronicky na e-mail: jana.krykorkova@ksslk.cz
Součástí přihlášky bude strukturovaný životopis uchazeče a do předmětu zprávy uveďte název pozice.

Kontakt: Krykorková Jana
Email: jana.krykorkova@ksslk.cz
Telefon: 778 546 608