230950 - rada/odborný rada v oddělení vyměřovacím

Generální finanční ředitelství
  • Odborný rada,Rada
  • Tachov
  • 28.6.2024
  • 27 430 Kč - 39 320 Kč
  • Částečný úvazek
Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na
Nabídka zaměstnání | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz)
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/7777173

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 19. července 2024 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 2790/14, 305 72 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, případně na podatelnu Územního pracoviště v Tachově, Okružní 2178, Tachov. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2300@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID p9iwj4f.
Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo č. 230950 rada/odborný rada v Oddělení vyměřovacím".


Kontakt: Podatelna2300@fs.mfcr.cz