Referent/ka úřadu územního plánování

Město Slavkov u Brna
  • Referent
  • Slavkov u Brna
  • 28.6.2024
  • 25 280 Kč - 37 170 Kč
  • Plný úvazek
POŽADAVKY: předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování nebo VŠ vzdělání v oboru architektura a urbanismus, stavebnictví nebo geografie, základní znalost zákona č. 283/2021 Sb., Zákon stavební zákon, základní orientace ve správním řádu, orientace v projektové dokumentaci, velmi dobrá znalost práce s PC
- dobrý písemný projev, schopnost samostatného rozhodování, dobré organizační schopnosti
- dobré komunikační schopnosti při jednání s lidmi, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu, spolehlivost, zdvořilost, řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič), výhodou je zkouška zvláštní odborné způsobilosti, praxe v oboru a praxe ve veřejné správě a samosprávě
POPIS PRÁCE: pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii pro město Slavkov u Brna a obce ORP, pořizuje územně plánovací podklady, poskytuje informace o pozemcích z hlediska územně plánovací dokumentace
ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ: možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje, pružnou pracovní dobu, pět týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna (sick day), příspěvek zaměstnavatele na stravování, možnost benefitů (příspěvek na kulturu, dovolenou, sport, karta MultiSport)
KONTAKT: Písemné přihlášky je nutné doručit do 24.07.2024 do 12:00 hodin na podatelnu MěÚ: Město Slavkov u Brna, Mgr. Bohuslav Fiala, Palackého náměstí 260, 684 01 Slavkov u Brna.

Přihláška uchazeče (-ky) musí dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. obsahovat: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč (-ka) doplní dle § 6 odst. 4 zákona č.312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců
- lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení dočasně nahrazující toto osvědčení

Více informací na www.slavkov.cz (úřední deska)
Kontakt: Schwecová Marie