úředníci odboru majetkoprávního - úředníci oddělení ekonomiky a administrativy

Město Cheb
  • Ekonom
  • Cheb
  • 28.6.2024
  • 25 000 Kč - 35 000 Kč
  • Plný úvazek
Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice odboru majetkoprávního (pracovní poměr na dobu neurčitou).

Druh práce: úředník/úřednice oddělení ekonomiky a administrativy
Platová třída: 9
Místo výkonu práce: Městský úřad Cheb, správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb
Termín nástupu: od 1. září 2024 nebo dle dohody
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Pracovní doba: Po+St 7:30-17:00 h (pružná pracovní doba), Út+Čt+Pá 8:00-14:00 h (pružná pracovní doba).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka.

Minimální požadavky úřadu:
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- rámcová znalost zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- rámcová znalost zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- rámcová znalost zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- organizační a komunikační schopnosti
- dobrá uživatelská znalost práce s PC.

Výhodou:
- praxe v oblasti jednání s lidmi v rámci správní nebo obchodní činnosti
- rámcová znalost programu GINIS aplikace spisová služba.

Nabízíme:
- pět týdnů dovolené
- čtyři dny indispozičního volna (pět dní od roku 2025)
- pružná pracovní doba
zaměstnanecké benefity (stravenkový paušál, příspěvek na ošatné, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku, příspěvek na dopravu do zaměstnání při dojíždění nad 15 km), možnost profesního růstu
- odborné vedení v adaptačním procesu.

Výčet požadovaných dokladů:
- vyplněná přihláška do výběrového řízení (tiskopis je k dispozici na internetových stránkách města Chebu www.cheb.cz nebo na podatelně MěÚ)
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadním průběhu zaměstnání a odborné praxe,
- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášek: do 15. července 2024 včetně, přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny.

Způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MěÚ Cheb, nebo písemně na adresu: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, paní Pavlína Skoupá, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb.

Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí oddělení ekonomiky a administrativy odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb Ing. Vladimíry Perníčkové, tel. 354 440 195, e-mail: pernickova@cheb.cz

Výběrové řízení se bude konat dne 22. července 2024 od 8:00 hodin v místnosti číslo 5 (RADA) budovy na adrese nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb (uchazečům pomohou s orientací pracovníci recepce).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt: Perníčková Vladimíra
Email: pernickova@cheb.cz
Telefon: 354440195