úředník/úřednice - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí

Město Sokolov
  • Úředník
  • Sokolov
  • 27.6.2024
  • 28 280 Kč - 40 170 Kč
  • Plný úvazek
Druh práce: Výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., především ochrana práva dítěte na přirozený vývoj a na řádnou výchovu. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, působení k obnovení narušených funkcí rodiny. Terénní sociální práce. Poskytování sociálně právního poradenství. Vyhodnocování situace rodiny a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte.

Pružná pracovní doba, sociální fond, stravenky. Na dobu určitou (zástup z důvodu rodičovské dovolené). Pracovní pozice je vhodná i pro osoby se zdravotním postižením s prvním a druhým stupněm invalidity. PP cca do 31.08.2025 - zástup z důvodu rodičovské dovolené.

Ukončené vzdělání odpovídající kvalifikaci pro výkon. práce sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vše ve znění pozdějších předpisů. Velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem (MS Office, internet). Řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič).

Přihlášky do výběrového řízení nejpozději 12.7.2024. Kontaktní osoba: Miluše Bartošová, DiS., tel: 354 228 153

Kontakt: Bartošová Miluše
Email: miluse.bartosova@mu-sokolov.cz
Telefon: 354 228 153