Vrchní referent/ka - rada v oddělení majetkových daní

Generální finanční ředitelství
  • Rada,Referent,Vrchní referent,Vrchní
  • Sokolov
  • 27.6.2024
  • 27 259 Kč - 41 676 Kč
  • Částečný úvazek
Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na: Nabídka zaměstnání | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz)

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 26. července 2024, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2011/2a, 360 01 Karlovy Vary, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, případně na podatelnu Územního pracoviště v Sokolově, Růžové nám. 1629. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2400@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID q9in2ev.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo 240333 vrchní referent/rada v Oddělení majetkových daní".


Kontakt: Křížová Jana
Email: Jana.Krizova@fs.mfcr.cz