Asistent pedagoga

Základní škola Bruntál, Školní 2
  • Asistent,Asistent pedagoga,Pedagog
  • Bruntál
  • 26.6.2024
  • 24 000 Kč
  • Plný úvazek
místo výkonu práce : Školní 2, Bruntál

Kvalifikační předpoklady:

Odborná způsobilost asistenta pedagoga (§ 20 zákona 563/2004, Sb. o pedagogických pracovnících). Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace, získává odbornou kvalifikaci:
a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických nebo psychologických věd,

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem jiného akreditovaného studijního programu než podle písmene a) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1,

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením,

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu než podle písmene c) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1,

e) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu oboru vzdělání konzervatoře,

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, nebo

g) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání než podle písmene f) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1.

Požadavky:

Asistentem pedagoga je podle ustanovení § 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ten, "kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu".
Asistentem pedagoga může být dle výše zmíněného zákona každý, kdo splňuje tyto předpoklady:
o je plně způsobilý k právním úkonům,
o je bezúhonný,
o má odbornou kvalifikaci,
o je zdravotně způsobilý,
o prokázal znalost českého jazyka.
Výhodou
- praxe v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce asistenta pedagoga výhodou
- dobrá znalost českého jazyka

Písemné přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Základní škola Bruntál, Školní 2, Školní 723/2, 79201 Bruntál, telefon: 553 821 194 nebo na
e-mail: recepce@zspetrin.cz.

Termín pohovoru: Výběrové řízení se bude konat 23. července 2024.

K pohovoru si přineste strukturovaný životopis a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. VŘ bude probíhat v ředitelně školy ZŠ Bruntál, Školní 2 (3. patro).
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 8. platová třída, dle úvazku.
Termín nástupu: září 2024
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Kontakt: Holbová Barbora
Email: kancelar@zspetrin.cz
Telefon: 553821167