Sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny odboru sociálního

Město Krnov
  • Krnov
  • 26.6.2024
  • 25 280 Kč - 37 170 Kč
  • Plný úvazek
Přihlášku do výběrového řízení a popis pracovního místa na stránkách města www.krnov.cz

Přihlášky zasílejte do 12. 7. 2024 do 12.00 hod. na Městský úřad Krnov, k rukám personalistky, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov. Obálku označte „Výběrové řízení – sociální pracovník – OSPOD - NEOTVÍRAT“. Na obálce neuvádějte svou zpáteční adresu!

Bližší informace podá Mgr. Ivo Zdráhal, pověřený vedením odboru sociálního, tel. 554 697 505, nebo Bc. Dagmar Jatzková, DiS., personalistka úřadu, tel. 554 697 207.

Kontakt: MÚ Krnov