Referent/ka odboru správy obecního majetku (pozemky)

Statutární město Ústí nad Labem
  • Referent
  • Ústí nad Labem
  • 26.6.2024
  • 24 100 Kč - 31 820 Kč
  • Plný úvazek
Požadavky pro uchazeče:
" středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
" vítány zkušenosti se správou majetku (zejména nemovité věci - pozemky),
" vítány zkušenosti s uzavíráním smluvních vztahů o prodeji, nájmu, pachtu, výpůjčce apod. u nemovitostí (zejména pozemky)
" rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích), ve znění pozdějších předpisů, znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
" výborná znalost práce na PC - Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),
" schopnost samostatného úsudku a rozhodování, příjemné vystupování, komunikativnost, flexibilita, výborný písemný projev a schopnost asertivního jednání,
" velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost,
" podmínkou řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič/ka.
Charakteristika vykonávaných činností:
" komplexní zajištění administrativní agendy majetkoprávních záležitostí při správě pozemků v rámci Městského obvodu ÚL - Střekov,
" kontrola řádného užívání pozemků nájemci v souladu s podmínkami aktuálního smluvního vztahu,
" komplexní zajištění agendy pohledávek v souvislosti s pronájmem/pachtem pozemků, včetně pravidelné analýzy stavu pohledávek, předkládání návrhu k jejich řešení a přípravy podkladů pro advokátní kancelář k vymáhání těchto pohledávek,
" komplexní zajištění agendy záboru veřejného prostranství v návaznosti na obecně závazné vyhlášky města a související legislativu.
Předpokládaný nástup: 1. září 2024
Zaměstnanecké výhody: účast na akreditovaných odborných kurzech a školeních, zaměstnanecké benefity
Kontakt: Informace na webových stránkách MO Střekov

Kontakt: Voldánová Ivana
Email: ivana.voldanova@mag-ul.cz
Telefon: 475273914