Vedoucí finančního odboru

Město Klatovy
  • Klatovy
  • 25.6.2024
  • 27 250 Kč - 40 120 Kč
  • Plný úvazek
POPIS POZICE: řízení činností a procesů finančního odboru, zabezpečení finančního hospodaření města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příprava rozpočtu města

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování
NÁSTUP: dohodou, po skončení výběrového řízení
Bližší informace a POŽADAVKY najdete na webových stránkách Městského úřadu - úřední deska

PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY doručte nejpozději do 30.7.2024, obálku označte "Výběrové řízení - vedoucí FO - neotvírat".
K přihlášce připojte životopis, výpis z evidence rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení
nepředkládá uchazeč narozený po 1.12.1971), souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely VŘ

Kontakt: PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY