úředník/úřednice - referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče měú brandýs nad labem-stará boleslav

MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV
  • Referent,Úředník
  • Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
  • 25.6.2024
  • 25 280 Kč - 37 170 Kč
  • Plný úvazek
Upřesňující údaje:
Nástup dle dohody.

Charakteristika vykonávané práce: výkon působnosti obecního stavebního úřadu obce s rozšířenou působností. Zájemci, kteří splňují stanovené předpoklady a požadavky, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ/REFERENT SÚ do 12.07.2024 včetně. Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení na uchazeče, tj. telefon, e-mail (přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). K přihlášce zájemce dále přiloží: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpoklady dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa.

Zaměstnanecké výhody:
stabilní zaměstnání se zaručeným termínem výplaty, příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv, osobní příplatek po zkušební době, příspěvek na stravování (stravenková karta Edenred Card), 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna v průběhu kalendářního roku (Sick day), příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, karta MultiSport, dárkové poukazy při příležitosti životního výročí, finanční dar při odchodu do starobního důchodu, možnost umístění dětí zaměstnanců do mateřské školy, výborná dopravní dostupnost (pracoviště se nachází přímo v centru města), možnost úpravy pracovní doby u zaměstnanců s malými dětmi, firemní akce v podobě poznávacích výletů, práce vhodná pro absolventy, zaměstnanecké telefonní tarify.
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK V CELKOVÉ VÝŠI 200.000 Kč PŘI PLNÉM PRACOVNÍM ÚVAZKU. Bližší informace podá: Ing. Pavel Janků, vedoucí Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, tel. 326 909 101 nebo 602 661 148.


Kontakt: Janků Pavel
Telefon: 326 909 101 nebo 602 661 148