Vedoucí oddělení objektivní odpovědnosti dopravních přestupků

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
  • Vedoucí oddělení
  • Praha
  • 7.2.2024
  • 25 110 Kč - 79 050 Kč
  • Plný úvazek
Kontakt - bližší informace: Mgr. Robert Ripa, DiS.,vedoucí Odboru přestupkového řízení, tel.: 220 189 76. Uchazeči se musí přihlásit v souladu s Oznámením o vyhlášení výběrového řízení.

Upřesňující informace:
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 106/1999 Sb, - praxe v zajišťování a vyřizování přestupkové agendy v rozsahu pravomoci příslušného územně samosprávního celku, - velmi dobré komunikační dovednosti v českém jazyce, dobré vyjadřovací schopnosti, schopnost jednání s lidmi, - zvládání zátěže, - velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu v českém jazyce.

Úplné znění Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ Praha 6 a na webových stránkách https://www.praha6.cz/kariera/kariera-rozcestnik.html

Kontakt: Hrušková Blažena
Email: bhruskov@praha6.cz
Telefon: 220 189 350