Sociální pracovník

Centrum sociálních služeb,příspěvková organizace
  • Brno
  • 6.2.2024
  • 27 400 Kč - 44 000 Kč
  • Plný úvazek
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník / pracovnice pro službu Odlehčovací služby Respit, Vondrákova 760/9, 635 00 Brno - Bystrc.

Charakteristika pozice:
Poskytuje sociálně právní poradenství, vykonává sociální práci ve službě odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením, s chronickým onemocněním a seniorům. Jedná se o osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 24hodinovou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
Práce spočívá v jednání se zájemci o službu, poskytování poradenství, vedení spisů uživatelů - uzavírání smluv a dodatků, měsíční vyúčtování za pobyt a péči, tvorba individuálních plánů a jejich hodnocení atd., statistické vykazování, administrativní činnost související s agendou služby, spolupráce a jednání s jinými organizacemi atd.
V rámci výkonu práce dochází k vedení pracovníků v sociálních službách, k týmové spolupráci s kolegy, podílení se na nastavování pravidel a fungování služeb a standardů kvality.

Požadavky k výběrovému řízení:
" minimálně vyšší odborné vzdělání se zaměřením na sociální oblast nebo vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu, splňující požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
" znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; včetně problematiky standardů kvality
" čistý trestní rejstřík
" znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
" komunikační a organizační schopnosti, iniciativa
" schopnost samostatné i týmové práce
" ochota a schopnost vzdělávat se v daném oboru
" zodpovědnost, spolehlivost
" praxe v sociální oblasti podmínkou

Nabízíme:
" možnost zaškolení v dalších organizačních složkách organizace, podpora při zaškolování (organizace provozuje další zařízení s totožnými službami a cílovou skupinou)
" příspěvek na stravování
" 5 týdnů dovolené
" sick day
" možnost dalšího vzdělávání v dané oblasti a v oblasti osobního růstu

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platová třída 10).

Případné bližší informace podá: koordinátor sociálních služeb - Mgr. Milena Sehnalová,
tel: 541 421 914, mob.: 773 769 147.

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete životopis na e-mailovou adresu: sehnalova@cssbrno.cz
Uzávěrka pro přihlášení do výběrového řízení: 29. 2. 2024
Výběrové řízení:
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se bude konat ve stanoveném termínu na adrese Vondrákova 760/9, 635 00 Brno (o pořádání ústního pohovoru budou uchazeči, včetně přesného časového harmonogramu, informování emailem).

Výběrové řízení (ústní pohovor) se bude konat v měsíci březnu.

Organizátor výběrového řízení si vyhrazuje právo termín ústního pohovoru změnit, o změně budou vybraní uchazeči vždy informováni. Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez uvedení důvodu, případně vyhlášení nového výběrového řízení, v případě, že nebude vybrán vhodný uchazeč na danou pozici!

Termín nástupu:
Dle možností uchazeče, duben 2024.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZAMĚSTNÁNÍ V NAŠÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI JE NUTNÉ, ABY UCHAZEČ PROSTŘEDNICVÍM EMAILOVÉ ADRESY PROJEVIL SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VČETNĚ POUČENÍ dle čl.13 GDPR.

Z EMAILOVÉ ADRESY MUSÍ BÝT ZŘEJMÉ, ŽE SE JEDNÁ O UCHAZEČE A STAČÍ PROHLÁŠENÍ, ŽE DANÝ DOKUMENT SI PŘEČETL, POROZUMĚL MU A SE ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM ÚDAJŮ SOUHLASÍ.

SOUHLAS VČETNĚ POUČENÍ JE K DISPOZICI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ORGANIZACE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA - NA ADRESE:

http://www.css.brno.cz/o-nas/pracovni-prilezitosti

VYPLNĚNÝ SOUHLAS MŮŽE BÝT ZASLÁN ROVNĚŽ FORMOU SCANU PODEPSANÉHO SOUHLASU, ELEKTRONICKOU FORMOU NA ADRESU:

zjadinova@cssbrno.cz
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace si vyhrazuje právo výběrov

Kontakt: Jana Šťavíčková
Telefon: 541 421 920, 724 322 319