Referentka / referent oddělení investic a dotací v odboru rozvoje města a investic

Město Česká Lípa
  • Referent,Referentka
  • Česká Lípa
  • 6.2.2024
  • 21 710 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Charakteristika pracovního místa: Zajišťování přípravy investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce. Zajišťování podkladů pro výběr dodavatelů včetně veškeré smluvní dokumentace, uzavírání
a provádění změn smluv. Zajišťování administrativně technických úkonů pro potřeby oddělení. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu.
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové zařazení a platové podmínky: tarifní rozpětí od 21 710 do 34 370 Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou po dobu jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
- min. střední vzdělání s maturitní zkouškou všeobecného směru se zaměřením na technické či právní obory nebo stavebního či příbuzného technického směru
- orientace v oblasti smluvního práva, základních stavebně-právních normách (stavební zákon) a v oblasti veřejných zakázek
- zodpovědný přístup k řešení problémů, komunikační a administrativní dovednosti
- výborná znalost práce s MS Office, administrativní schopnosti
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 5 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, pravidelné prohlubování kvalifikace formou školení, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance
Náležitosti písemné přihlášky: jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části "charakteristika pracovní pozice",
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 21.2.2024 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: písemně v obálce označené "VŘ na funkci referentka / referent oddělení investic a dotací" zaslané na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předané osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Česká Lípa: bkfbe3p. Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny podatelna@mucl.cz, a to pouze v případě, že je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). U obou způsobů elektronického podání je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.
Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt: podatelna MěÚ Česká Lípa