úředník/úřednice odboru výstavby a územního plánování městského úřadu písek

Město Písek
  • Úředník
  • Písek
  • 6.2.2024
  • 11 695 Kč - 17 185 Kč
  • Plný úvazek
Požadavky:
splnění kvalifikačních požadavků dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (účinného do 30.6.2024), v návaznosti na § 30a zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon):
fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost stavební řád a vyvlastnění podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor státní služby, jehož součástí je stavební řád, nebo
o autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor architektura nebo bez specifikace oboru podle autorizačního zákona, nebo
o autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterému byla udělena autorizace pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb nebo městské inženýrství, nebo
o fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo, nebo
o fyzická osoba, která má vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě, nebo
o fyzická osoba, která má střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě.
znalost práce s PC,
řidičský průkaz minimálně skupiny B – aktivní řidič,
praxe ve veřejné správě na uvedeném úseku výhodou.

Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu:
Městský úřad Písek, kancelář úřadu, Ing. Lenka Nohejlová, Velké náměstí 114, 397 19 Písek nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 01.03.2024. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ. Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – úředník odboru výstavby a územního plánování“.

Kontakt: Nohejlová Lenka
Email: lenka.nohejlova@mupisek.cz
Telefon: 382 330 203