Referent/ka životního prostředí

Město Slavkov u Brna
  • Referent
  • Slavkov u Brna
  • 10.2.2024
  • 24 100 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
POŽADAVKY: -předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.,*, VŠ vzdělání v oblasti životního prostředí, znalost problematiky a legislativy v oblasti zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., a souvisejících předpisů a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb., základní orientace ve správním řádu, schopnost samostatného rozhodování, dobré komunikační a organizační schopnosti, velmi dobrá znalost práce s PC, dobrý písemný projev, bezúhonnost, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu, spolehlivost, zdvořilost, řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič), zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, praxe v oboru výhodou, znalost problematiky životního prostředí výhodou, znalost spisového systému VERA a praxe ve veřejné správě a samosprávě výhodou
POPIS PRÁCE: PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned nebo dle dohody, výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství, výkon samosprávy na úseku odpadového hospodářství města (nakládání s odpady, komunikace se svozovou společností a kolektivními systémy, osvěta v oblasti nakládání s odpady) a výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ: možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje, pružnou pracovní dobu, pět týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna (sick day), příspěvek zaměstnavatele na stravování, možnost benefitů (příspěvek na kulturu, sport, karta MultiSport)
KONTAKT: písemné přihlášky je nutné doručit do 23.02.2024 do 12 hodin na podatelnu MěÚ, nebo na adresu Město Slavkov u Brna, Mgr. Bohuslav Fiala, Palackého nám. 260, 684 01 Slavkov u Brna.

Přihláška uchazeče (-ky) musí dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč (-ka) doplní dle § 6 odst. 4 zákona č.312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců

Více informací na www.slavkov.cz (úřední deska)Kontakt: Schwecová Marie