Referent odboru správního (referent oddělení přestupků - dopravní přestupky)

Statutární město Jablonec nad Nisou
  • Referent
  • Jablonec nad Nisou
  • 8.2.2024
  • 23 390 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Kvalifikační předpoklady:
Vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu, nejlépe právního či technického zaměření; znalost správního řádu, profesní zkušenosti související s danou problematikou či dosavadní praxe výhodou; komunikační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů, schopnost jednat s lidmi; flexibilita, samostatnost, odpovědnost; uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet) ; řidičský průkaz minimálně pro sk. B řidičského oprávnění.

Popis vykonávané práce:
Vedení správních řízení (zákon č. 250/2016 Sb., zákon č. 500/2004 Sb.) souvisejících s provozem a podmínkami provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. apod., provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, ukládání správních trestů (příkazem na místě, příkazem, v řádném správním řízení). Rozhodování o zadržení řidičského průkazu. Správa finanční hotovosti na základě dohody o hmotné odpovědnosti.

Nabízíme:
Perspektivní zaměstnání; odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na stravování; šest dní sociálně zdravotního volny; příspěvek na penzijní pojištění); pružnou pracovní dobu; 200 hodin dovolené; možnost získání obecního bytu.

Kontakt: na výběrovém řízení. Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

Kontakt: Krausová Zdeňka
Email: krausova@mestojablonec.cz
Telefon: 483 357 172