Referent/ka fiskální politiky, rozpočtu a financovánít

Město KYJOV
  • Referent
  • Kyjov
  • 8.2.2024
  • 24 100 Kč - 37 370 Kč
  • Plný úvazek
Referent/ka fiskální politiky, rozpočtu a financování
na Odbor finanční Městského úřadu Kyjov
Popis pracovní činnosti: Sestavování návrhu rozpočtu územně samosprávných celků, usměrňování hospodaření podle tohoto rozpočtu a jeho vyhodnocování včetně provádění rozpočtových opatření.
Kompletní vedení agendy včetně vedení účetnictví vedlejší hospodářské činnosti - správa ubytovny
Metodicky řídí a kontroluje vedlejší hospodářskou činnost - správa bytů
- dohlíží na správnost vedení účetnictví
- vyhodnocuje dodržování plánu nákladů a výnosů
- kontroluje měsíční účetní výkazy
Správa majetkových účastí v obchodních společnostech
Kompletní vedení agendy DSO Severovýchod včetně vedení účetnictví
Kompletní vedení agendy DSO Mutěnka včetně vedení účetnictví
Odpovídá za včasné odesílání materiálů dle zveřejňovací povinnosti podle zákona č 250/2000 Sb., v platném znění, všem dobrovolným svazkům a všem členům dobrovolných svazků.
Platové zařazení: tř. 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku a dalších finančních benefitů.
Termín nástupu: dohodou po ukončení VŘ - pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpoklady a požadavky:
o předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost, občanství ČR, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem)
o VŠ nebo SŠ vzdělání ekonomického směru a min. 3 roky praxe v účetnictví,
nebo VŠ nebo SŠ vzdělání jiného než ekonomického směru a min. 5 let praxe v účetnictví
o znalost zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
o znalost práce s PC - Word, Excel, PowerPoint, Internet
o vysoké pracovní nasazení
o umění jednat s lidmi (komunikační dovednosti)
o ochota dále se vzdělávat
o řidičské oprávnění skupiny B
Požadované doklady:
o Přihláška do výběrového řízení (ke stažení na stránkách města v sekci Volná místa)
o Strukturovaný životopis
o Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
o Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nabízíme:
o pružnou pracovní dobu
o 5 týdnů dovolené, 4 hrazené sick days
o příspěvek na stravování
o příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
o příspěvky na kulturní akce
o zvýhodněný firemní tarif mobilního operátora

Obálku s výše uvedenými doklady označenou slovy "Výběrové řízení - Referent/ka fiskální politiky, rozpočtu a financování - NEOTVÍRAT" doručte na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad Kyjov, Personální úsek, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov. Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky doručené nejpozději do 1. 3. 2024 do 14:00 hod. Další informace podá Ing. Marta Frolcová, pověřena vedením finančního odboru - tel. 518 697 439 nebo personalistka úřadu Mgr. Pavlína Luklová - tel: 518 697 414.
Tajemník MěÚ Kyjov si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.


Kontakt: Luklová Pavlína
Email: p.luklova@mukyjov.cz
Telefon: 518697414