Právník/právnička odboru majetkového

Statutární město Brno
  • Brno
  • 28.3.2024
  • 25 280 Kč - 37 170 Kč
  • Plný úvazek

• zpracování materiálů do volených orgánů a jejich poradních orgánů, kontrola těchto materiálů,
• zajišťování právního poradenství v rámci odboru, zejména ve vztahu k veřejným zakázkám a majetkoprávní problematice (především vyhotovování návrhů smluv, jejich připomínkování, kontrola zadávacích dokumentací, vypracovávání právních stanovisek a výkladů apod.),
• zastupování před soudy,
• vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a stížností.

Více informací a přihlášku do výběrového řízení naleznete zde: https://www.kralovopole.brno.cz/volna%2Dpracovni%2Dmista/ds-28518/p1=95615

home office, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick day, příspěvek na stravování, sociální fond, možnost trvalého vzdělávání

Kontakt: Eva Königová
Email: konigova@krpole.brno.cz
Telefon: 541 588 242