Bezpečnostní pracovník

Moravská galerie v Brně
  • Bezpečnostní pracovník
  • Brno
  • 28.3.2024
  • 20 000 Kč
  • Plný úvazek
Charakteristika pozice:
- Fyzická ostraha majetku a osob v objektech Moravské galerie v Brně
- Komplexní zajišťování administrativní agendy spojené s výkonem strážní služby
- Obsluha zabezpečovací techniky, tj. PZTS, EPS a CCTV
- Zajišťování bezpečnosti na společenských akcích
- Evidence návštěv a obsluha šatny
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Odborná způsobilost pro výkon profese strážný, tj.:
- profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
- vysokoškolské vzdělání, nebo
- vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
- doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
- doklad absolvování kurzu střední nebo vyšší policejní školy MV, případně praporčické nebo důstojnické a praporčické školy Sboru národní bezpečnosti, Střední odborné školy Sboru národní bezpečnosti či Střední odborné školy Federálního policejního sboru anebo Vysoké školy SNB,
Nabízíme:
- Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 264/2022Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (6. platová třída - základní platový tarif 19.890,-Kč).
- pracovní poměr na dobu určitou
- zázemí významné kulturní instituce
- 5 týdnů dovolené
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
- věk minimálně 18 let,
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
Náležitosti přihlášky:
- strukturovaný životopis s fotografií
- motivační dopis
- souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Příspěvek na stravování


Kontakt: Mgr. Michal Kučera, Ph.D.
Email: michal.kucera@moravska-galerie.cz
Telefon: 602 219 552