Pracovník/ice centrální spisovny

Město Zábřeh
  • Zábřeh
  • 28.3.2024
  • 21 710 Kč - 31 820 Kč
  • Plný úvazek
Náležitosti přihlášky: (www.zabreh.cz)
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- poštou na adresu: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, s označením obálky "NEOTEVÍRAT - PVŘ - pracovník CS" (s termínem doručení nejpozději dne 19.04.2024) nebo
- osobně na podatelně Městského úřadu Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 v uzavřené obálce s označením "NEOTEVÍRAT - PVŘ - pracovník CS" nejpozději do 19.04.2024 do 11:30 hodin
Bližší informace k pozici podá Mgr. Jana Kašíková, vedoucí Odboru informatiky MěÚ Zábřeh,
tel: 583 468 208, e-mail: jana.kasikova@muzabreh.cz.


Kontakt: Poláchová Martina
Email: Martina.polachova@muzabreh.cz
Telefon: 583468241