Referent/ka majetku, pokladní

Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22
  • Referent,Pokladní
  • České Budějovice
  • 28.3.2024
  • 25 040 Kč - 31 800 Kč
  • Plný úvazek
Náplň práce: Samostatně zajišťuje:
- vedení evidence HIM, DHIM a OE, zařazování a označování nových přírůstků
- vyřazování majetku včetně protokolů,
- vedení místních inventárních seznamů, vybavení všech místností inventářem, s roční kontrolou, případně změnami,
- předepsané inventarizace,
- zpracování evidence na PC,
- vedení evidence pracovní doby,
- zápůjčky hudebních nástrojů a jiného inventáře,
- údržbu a opravy majetku konzervatoře zvláště v oblasti učebních pomůcek - hudebních nástrojů
tím, že objedná odborné práce,
- vybírání poplatků za používání hudebních nástrojů a odvod těchto prostředků na účet,
- evidenci odučených hodin učitelů pracujících na dohodu o pracovní činnosti a evidenci
odučených přesčasových hodin, která je podkladem pro zpracování mezd,
- psaní programů na veřejná vystoupení studentů konzervatoře, zajištění jejich namnožení
a distribuci, zveřejňování akcí konzervatoře v kulturním přehledu města,
- vedení pokladní agendy, zúčtování pokladních a cestovních dokladů, zajištění pokladní
hotovosti, včetně výběru doplatků za absolventské koncerty od studentů,
- měsíční vyúčtování pokladní knihy,
- kopírování potřebných materiálů pro učitele kolektivní výuky,
- nákup a distribuce kancelářských potřeb.
Zaměstnanecké výhody:Příspěvek na pojištění, vstupenky do divadla, filharmonie

Kontakt: Matysová Markéta
Email: matysovam@volny.cz
Telefon: 386 110 438