Odborný rada (rada) v oddělení mezinárodní spolupráce

Energetický regulační úřad
  • Odborný rada,Rada
  • Praha
  • 27.3.2024
  • 27 650 Kč
  • Plný úvazek
koordinace prací spojených se zpracováním podkladů pro odpovědi na dotazníky z ostatních členských států, od ACER, CEER, institucí EU a dalších mezinárodních organizací, zpracovává dotazníky obecného charakteru (na základě konzultací s odbornými útvary),
zastupování ERÚ na resortní koordinační skupině (dále jen „RKS“) a zabezpečování zpracování instrukcí pro mezirezortní komisi pro EU (RKS) při MPO pro jednání pracovní skupiny Rady EU pro energetiku (H7) a pro COREPER II,
sledování činnosti Výboru pro EU na pracovní a vládní úrovni,
zpracování ve spolupráci s odbornými útvary podkladů na zasedání Valného shromáždění CEER
a Rady regulátorů ACER a koordinuje úkoly, které vyplývají z rozhodnutí těchto orgánů,
zajišťování odborné garance v oblasti překladů do a z anglického jazyka,
zajišťování spolupráce s ACER a CEER po stránce administrativní, především pokud jde
o registraci, zajišťování přístupu na weby obou organizací.

Kontakt: Procházková Gabriela
Email: gabriela.prochazkova@eru.cz
Telefon: 564578689