Rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem - zástup na md a rd

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
  • Odborný rada,Rada
  • Trutnov
  • 27.3.2024
  • 25 280 Kč - 37 170 Kč
  • Plný úvazek
Požadujeme:
. min. vysokoškolské vzdelání v bakalárském studijním programu
. znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
. pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost, odpovednost
Na služebním míste jsou vykonávány zejména následující cinnosti:
. posuzování návrhu na povolení vkladu nebo výmazu práva k nemovitostem do katastru nemovitostí a rozhodování o nich, vcetne jednání s úcastníky rízení, poprípade s orgány státní správy, napr. soudy, FÚ, stavební úrady atd.,
. kontrola správnosti výše úhrady správního poplatku za podání návrhu na zahájení rízení, o povolení vkladu,
. kontrola vecné správnosti aktualizace a zplatnování budoucího stavu vkladu práv do katastru nemovitostí,
. posuzování listin a kontrola vecné správnosti aktualizace a zplatnování budoucího stavu o ostatních typu zápisu do katastru.
Požadované dokumenty:
. strukturovaný profesní životopis
. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdelání
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- FKSP
- pružná pracovní doba
- odměňování v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. v 11. platové třídě
Životopis doructe nejpozdeji do 15. 4. 2024 v elektronické podobe na adresu sarka.vichova@cuzk.cz nebo v listinné podobe na adresu Katastrální úrad pro Královéhradecký kraj, Collinova 481, Vekoše, 500 03 Hradec Králové, Ing. Šárka Víchová. Bližší informace na tel. c. 495 801 336
Více informací na https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Kralovehradecky-kraj/Volna-mista.aspx

Kontakt: Ing. Šárka Víchová
Email: sarka.vichova@cuzk.cz
Telefon: 495 801 336