Vrchní referent/rada - poradenská činnost pro es v organizačním útvaru oddělení důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení
  • Rada,Referent,Vrchní referent,Vrchní
  • Ústí nad Labem
  • 27.3.2024
  • 23 390 Kč - 34 370 Kč
  • Plný úvazek
Zajišťování a provádění ucelených odborných agend, rozhodování o nárocích v dávkovém řízení důchodového a nemocenského pojištění, v řízení nedávkovém a v řízení o pojistném. Zajišťuje odborné zpracování přípravného důchodového řízení při žádostech o důchody, o nichž rozhoduje ČSSZ. Sepisuje žádosti všech typů důchodů včetně žádostí s mezinárodním prvkem a dokladuje nezbytné přílohy k žádosti o dávku důchodového pojištění. Poskytuje poradenskou činnost při dokladování neprokázaných dob pojištění na základě vystaveného informativního osobního listu důchodového pojištění. Poskytuje odbornou pomoc občanům i organizacím ve své působnosti ve věcech důchodového pojištění s mezinárodním prvkem. Zajišťuje agendu a vyřizuje dotazy všech subjektů týkající se všeobecných informací o dávkách a působnosti ČSSZ s mezinárodním prvkem a podává další informace týkající se aplikace práva sociálního zabezpečení ES a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Vykonává další úkoly dle pokynů nadřízeného v souladu se sjednaným druhem práce.
Zaměstnanecké výhody: pružná pracovní doba, 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál
Kontakt: pouze písemné přihlášky - dle pokynů na adrese - https://www.cssz.cz/web/cz/volna-mista-sluzebni-pomer?category_40450=41749


Kontakt: Stránská Renata
Email: renata.stranska@cssz.cz
Telefon: 475314135