Vedoucí referátu stravování a výživy oddělení logistiky

Vězeňská služba České republiky
  • Logistik
  • Plzeň
  • 27.3.2024
  • 32 090 Kč - 43 070 Kč
  • Plný úvazek
Ředitel Věznice Plzeň vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného pracovníka místa

Vedoucí referátu stravování a výživy
oddělení logistiky
10. platová třída
(pracovní poměr podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
Místo výkonu práce: Věznice Plzeň
Zákonné a další požadavky:
- minimálně vyšší odborné vzdělání
- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- znalost jednoduchého účetnictví
- znalosti v oblasti gastronomie výhodou
- znalost nákupního koše výhodou
- znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou
Předpokládaný termín nástupu: ihned po ukončení přijímacího řízení
Náležitosti přihlášky:
- strukturovaný životopis
- přihláška k výběrovému řízení
- motivační dopis
- fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Poslední den doručení písemné přihlášky: 12. dubna 2024
Termín konání výběrového řízení: bude upřesněn

Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu: Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, oddělení personální, Klatovská 202, P.O.Box 335, 306 35 Plzeň.
Obálku označte v levém dolním rohu textem: "Výběrové řízení".
Kontakt: Písemné přihlášky